Türkiye Bitki Örtüsü (BYL 401)

Türkiye’nin jeolojik geçmişi, iklim, topografya, su, rüzgâr ve toprak yapısı gibi konuların özetlendiği, dünya ve Türkiye fitocoğrafyasının anlatıldığı bir derstir. Türkiye’nin vejetasyon ve floristik yapısı ayrıntılı olarak araziden çekilmiş yüzlerce fotoğraf üzerinden tartışılır. Ayrıca, Türkiye bitkileri ile ilgili IUCN değerlendirmesi, bitki-insan ilişkisi, kullanım ve koruma gibi konulara da öğrenciler ile tartışma zemini hazırlanır.