Devam Eden Projeler

6- Türkiye Florasının Evrimsel Mirası ve Avrupa’da Bitkisel Çeşitlilik Oluşumuna Katkısı: Genomdan Ekolojiye Kanıtlar (TÜBİTAK-Uluslararası İşbirliği Projesi 119 Z 490)  (Proje Yürütücüsü).

5- Türkiye Polygala L. (Polygalaceae) Cinsinin Biyosistematik ve Kemosistematik Yaklaşımla Taksonomi, Filogeni ve Filocoğrafyası (TÜBİTAK-KBAG 118 Z 708)  (Proje Yürütücüsü).

4- Bayrak Tür Polygala azizsancarii’nin Biyolojisi, Biyoçeşitliliği ve Koruması, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; FBA-2018-16187 (25.04. 2018_27. 04. 2020) (Proje Yürütücüsü).

3- Türkiye Dianthus L. (Caryophyllaceae) Taksonlarında Barkod Geni Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; FHD-2018-17122 (29.05. 2018_29. 05. 2020) (Proje Yürütücüsü).

2- Crataegus × bornmuelleri Zabel Türünün Yaprak, Çiçek Ve Meyvelerinden Flavonoit Bileşiklerin Izolasyonu. (18. 07. 2017-18. 07. 2018). TÜBİTAK-TBAG 117 Z 7504. Başlangıç AR-GE Projesi (Yardımcı Araştırıcı).

1- Türkiye Aubrieta Adans. (Brassicaceae) Taksonlarının Taksonomi, Filogeni ve Filocoğrafyası. (TÜBİTAK-KBAG 217 Z 132) (15.05.2018_ 15.05.2021) (Proje Yürütücüsü).