Bitkilerin Evrimi (BYL 616)

Dünya ve üzerinde yaşamın oluşumu, bilim insanları tarafından önemli ölçüde anlaşılmış bir konudur. Yaşamın yeryüzünde çeşitlenmesi ve etrafımızdaki canlıların varlığı daha da ayrıntılı bilinir haldedir. Yeryüzündeki yaşayan ya da taşıllarından bilinen tüm canlıların ayrıntılı yapısı, akrabalıkları ve diğer özellikleri her gün yeni araştırmalar ile daha da güvenilir bilgi haline gelmektedir.

Buna karşın, bilimsel bilginin üretilmediği, okunmadığı ve anlaşılmadığı toplumlarda evrim anlayışı, kör döğüşü haline getirilip, “insan maymundan mı geldi” basitliğine indirgenmiştir. Oysa yeryüzünde sadece insan ve maymun yaşamıyor, tanımlanmış yaklaşık 3 milyon ve öngörülen 10 milyon canlı türünü anlamak yerine kısır tartışmalar ile zaman tüketmek, bu ülkenin bilimine ve aydınlanmış insan havuzuna hiçbir katkı sağlamamıştır.

Bu tartışmaların kökeninde yerel çıkar gruplarının yanı sıra, dünya ölçeğinde örgütlenmiş inanç ve ideolojiyi maske olarak kullanan çıkar grupları da vardır. Evrim adına konuşan, ancak kısır tartışmalar yerine evrensel bilime katkı sunmayı ihmal etmeyi de göz önünde bulundurmak gerekir.             

Bu ders kapsamında, ayrıntısı yukarıdaki bağlantıda verilen konular ile birlikte bilimin verileri konuşulmaya, anlaşılmaya ve uygulanmaya konulmak çabası vardır.

Öğretim üyesi olarak ders vermeye başladığım dönemden bu yana, üniversitemiz lisansüstü ders havuzuna tarafımca kazandırılmış ve her dönem güncellenmeye çalışılan bir derstir.