Sözlü Sunum

Aydın Z.U., Dönmez A.A., Koch M.A. Efficiency of plant DNA barcoding for taxonomy: A case study in Dianthus L. (Caryophyllaceae). XV OPTIMA Meeting (New Methods in Plant Systematics) 2-5 October 2019, Agricultural University of Athens, Greece

Dönmez A.A., Uğurlu Aydın, Z., Doğru-Koca, A., Can DNA Barcoding Provide Any Help for Conservation of the Turkish Geophyte? Sözlü Sunum. XIX International Botanical Congress, 23-29 Temmuz 2017, Shenzhen, China.

Dönmez, A. A. Genetic Diversity and Conservation Measurments of The Medicinal Plant Hawthorn (Crataegus L. Rosaceae) in The SW Asian Region. The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 22-25 May 2015. Antalya TURKEY.

Zare, G., Dönmez, A. A., Garcia, P.E. and Schneeweiss G. 2014.  Molecular and Morphological Phylogeny of the Genus Orobanche L. (Orobanchaceae) with Emphasis on Turkish Taxa. Ecology and Evoluationary Biology Symposium, 12-13 July 2014, İstanbul, Turkey

Işık S., Dönmez, E. O., Uğurlu Z. ve Dönmez, A. A. 2014. Nigelleae (Ranunculaceae) Tribusunun Polen Morfolojisi:Dünya Taksonlarına Genel Bakış, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2104, Eskişehir, Türkiye.

Dönmez, A. A., Beilstein, M. A., Uğurlu, Z., Brock, J. R. 2014. Maleae (Rosaceae) Oymağında Kloroplast (psbA-trnH, trnH-rpl2 ve rpl20-rps12) ve Klonlanmış Çekirdek (LEAFY intron 2) Gen Bölgelerine Dayalı Filogenetik Araştırma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2104, Eskişehir, Türkiye.

Dönmez, A. A., Uğurlu Z. ve Işık S. 2014. Nigelleae (Ranunculaceae) Tribusunda Tehlike Altındaki Türler ve Populasyon Durumları. Ekoloji 2104, 1 – 4 Mayıs 2014, Gazimagusa, Kıbrıs.

Zare, G., Dönmez, A. A., Micromorphological Studies on Seed of Orobanche L. (Orobanchaceae) Species from Turkey, and Their Systematic Significance. 11th World Congress on Parasitic Plants, 7 – 12 June 2011, Martina Franca, Italy.

Koyunoğlu, S., Kır, S., Dönmez, A. A., Calis, İ., 2007. Paeonia  Türlerinin Terpenik Bileşikleri ve Monoterpen Glikozitlerinin Kromatografik Analizleri İçin Yöntem Geliştirilmesi. 17th Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 26-29 Ekim 2007. Kuşadası.

Menemen Y. ve Dönmez, A. A. 2007. Fosil Taksonların Adlandırılma Kuralları, 8. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 7-9 Eylül 2007. Çanakkale.

Dönmez, A. A., Menemen Y. 2006. Canlıları Adlandırma Yasaları ve Botanik Adlandırma Yasası, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-23 Haziran- Aydın 2006.

Dönmez, A. A. “Grafting Applications in Anatolia”, “The Role of Wild Plants within an Agricultural System: Stability and Balance, 2-6 Mayıs 2006 (Buldan-Denizli). (Çağrılı Bildiri).

Dönmez, A. A. 2005. Botanik Bahçelerinin Eğitime Katkısında Evolution House (R.B. Kew Garden Örneği). 1. Ulusal Botanik Bahçeleri Simpozyumu. 26-27 Mayıs. İzmir-Türkiye.

Dönmez, A. A., Altınözlü, H., Mutlu, B., Elçi, B., Erik, S., Koca, A. 2005. Türkiye Geofitlerini Hacettepe Üniversitesinde Kültüre Alma Çalışmaları ve Eğitim Amaçlı Yeni Girişimler. 1. Ulusal Botanik Bahçeleri Simpozyumu. 26-27 Mayıs. İzmir-Türkiye.

Yalçın, F.N., Ersöz, T., Kırmızıbekmez, H., Akbay, P., Dönmez, A. A., Sticher, O., Çalış, İ. “Lignans from Phlomis species in Turkey” International Meeting, Phytochemistry and Biology of Lignans (PSE) 6-9 Nisan, 2003, Bornheim-Walberberg, Germany.

Işık, S. Dönmez, E.O., Dönmez, A.A. 2004. Türkiye’deki Bazı Doğal Amaryllidaceae ve IridaceaeÜyelerinin Polen Morfolojisi, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2004, Adana.

Dönmez, A. A. 2002. The Genus Crataegus L. (Rosaceae) with special reference to hybridization and biodiversity in Turkey. VIth. Plant Life of South-West Asia Symposium, 10-14 June, 2002, Van-Türkiye. (çağrılı bildiri).

Dönmez, A. A. & Özmen İ. 2001. Numerical Taxonomic Study on the Pruneae (Rosaceae) Tribe in Turkey. 2nd Balkan Botanical Congress, 1: 179-188, İstanbul.

Dönmez, A. A. & Yıldırımlı, Ş. 2000. Cerasus hippophaeoides (Bornm.) Bornm. (Rosaceae)’in Sistematiği, Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu, 204-214. Istanbul.