Taksonominin Prensipleri_(BYL 711)

Klasik sistematiğin temeli olan ve rahmetli Hasan Peşmen tarafından açılmış bir derstir. Türkiye’deki pek çok üniversitede de bu dersin temellerini oluşturan Peşmen’in ders notları, büyük ölçüde Principles of Angiosperm Taxonomy (Davis ve Heywood 1963) esas alınarak hazırlanmıştır. Peşmen’in vefatı sonrası değişik hocalar tarafından devam ettirilen bu ders şimdilik tarafımca verilmektedir. 

Klasik taksonomi kavramlarının tanıtımı ve taksonomiye veri sağlayan araştırma alanlarının öğretilmesini de içeren bu ders sadece bitki değil her türlü organizmanın taksonomisini çalışan araştırıcılar için oldukça değerlidir.