Tamamlanan Projeler

18- Türkiye’nin Bazı Geofitleri İçin Barkod Geni Araştırması. (01. 04. 2015-01. 04. 2017). TÜBİTAK-KBAG 114 Z 894) Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü). Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü).

17- Türkiye Geofitleri İçin Barkod Geni Araştırma Projesine Bitki Materyali Sağlanması, H. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FHD-2015-5358 (17.03.2015—03.06.2016) (20.484,85 TL) (Proje Yürütücüsü).

16- Türkiye’deki Pomeae (Rosaceae) Cinslerinin (Crataegus L. hariç)  Revizyonu. (01. 04. 2012-01. 04. 2015). TÜBİTAK-TBAG 111 T 850) Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü).

15- Dünya Nigella L. (Ranunculaceae) Türleri Üzerinde Moleküler Biyolojik Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Dairesi (Başlangıç tarihi: Nisan 2011 Bitiş tarihi: Nisan 2014) Yardımcı Araştırıcı

14- Rosaceae Familyası Üzerinde Filogenetik Sistematik Çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje No:  012 D12 601 001).

13- Zindan Dağı (Sinop-Kastamonu) Florası ve Etnobotaniği. (2008-2011). H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: 0801601010 (Project Manager).

12- Nigella L. (Ranunculaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik ve Kimyasal Araştırmalar. (2008-2011). TÜBİTAK-TBAG 107T686) Araştırma Projesi (Project Manager).

11- Botanical Examinations of Some Major Botanical Gardens in Europe for the Re-Establishment of the Gardens of the Turkish Republic Presidency. (2009-2010). Leonardo da Vinci Mobility VETPRO WORK PROGRAMME, European Union (Yardımcı Araştırıcı).

10- Hacettepe Üniversitesi Herbaryumunun (HUB) Ekonomik Önemi olan Geofitler ve Uluslararası Bitkilerce Zenginleştirilmesi. H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: 04A601013 (Proje Yürütücüsü).

9- Flora of Cigdem Mountain (Antalya), National Geographical Society (Proje Yürütücüsü).

8- H. Ü. Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Laboratuvarlarının Optik Altyapısının Geliştirilmesi” H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: 04A601002 (Yardımcı Araştırıcı).

7- Türkiye Crataegus L. (Rosaceae) Cinsinin Taksonomisi TÜBİTAK-TBAG 1958 (100T125) Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü).

6- Türkiye’nin Bazı Doğal Amaryllidaceae ve Iridaceae Türlerinin Polen Morfolojisi, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 00 02 601 001 (Yardımcı Araştırıcı).

5- Türkiye Phlomis L. (Lamiaceae) Cinsinin Kemotaksonomisi TÜBİTAK-SBAG-2304 (Yardımcı Araştırıcı).

4- Türkiye Pruneae (Rosaceae) Tribusunun Revizyonu, TÜBITAK-TBAG-1284 no’lu proje (Doktora tez projesi; Yardımcı araştırıcı).

3- Türkiye’nin Endemik Bitkileri, TÜBITAK-DPT Ç. SEK 4A (Yardımcı Araştırıcı).

2-  Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB (Muğla) Bitki Örtüsü 1992, Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (GTZ), GHBM ve T. C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu (Yardımcı Araştırıcı).

1- Karagüney (Kırıkkale) Dağı Florası. (1989-1991). (Yüksek Lisans çalışması-Parasal desteksiz).