Biyoetik (BYL 406)

Asistanlık yıllarımdan itibaren bölüm kurullarında ve diğer toplantılarda hep söylenen “bölüme etik dersi açılmalı” ifadesiydi. Yıllar sonra bu dersi açmak şahsıma kısmet oldu, ama büyük ölçüde başka bir içerik ve yaklaşımla.

Bireyin davranışın etik olup olmadığını yargılamak ya da nasihat vermek bu dersin kapsamı dışındadır. Bu konuda bireyleri yönlendirmek isteyen, bunu sözle değil sadece örnek davranışları ile yapmalıdır.

Akademik yaşamın etik kuralları YÖK tarafından düzenlenmiştir ve ders kapsamında tartışılmaktadır.

Dersin odaklandığı konular bireyde etik değerlerin oluşumu ve kültürel etmenler ile kendini tanımaya yönelik tartışmalar yapılmaktadır.

Programda belirtilen konuların yanında yaşam-etik değer ilişkisi, biyoçeşitlilik bileşenlerine etik pencereden bakış ve insanın koruma sorumluluğu tartışılmaktadır.

Ders kapsamında her öğrenci en az bir kitap okumakla yükümlüdür.