Sistematik Botanik II (BYL 206)

Tohumlu bitkiler (Spermatophyta) dediğimiz yeryüzünün ve Türkiye’nin en baskın bitkileri tartışılır. Dersin parçası olan laboratuvarda araziden getirilmiş canlı örneklerin anahtar kullanılarak teşhisi öğrenilir. Mayıs ayı içinde, hafta sonu yapılan arazi çalışmasında dönem boyunca öğrenilmiş tüm bilgiler ve yenileri, arazide uygulamalı olarak yeniden tartışılır. Öğrenilenleri pekiştirmek için her öğrenci 20 farklı bitki türünü herbaryum öreği haline getirir, betimini yapar, teşhis anahtarını hazırlar.