DERS

Sevgili öğrenci arkadaşlarım,

COVİD-19 salgını nedeniyle lisans ve lisansüstü derslerini internet üzerinden yapmaktayız. Üniversitenin HUZEM aracılığı ile verdiği altyapı desteği, bu derslerimizi sürdürmemize hizmet etmektedir.

Derslerimiz okulda yapılmış olan plan ve zaman çizelgesine uygun olarak gerçekleşmektedir. Derse başlamadan önce HUZEM üzerinden üniversitenin sisteminde kayıtlı e-posta adreslerinize bağlantı göndermekteyim. Sizler de bu bağlantıya tıklayarak sanal derse katılabilmektesiniz.
Sanal derse katılmadan önce, sizlere ayrıca ders notlarını yazım dosyası olarak göndermekteyim. Bu ders notlarına çalışarak derse katılmanız, derste başarı düzeyinizi yüksletecektir.

Sağlıklı ve güzel günlerde görüşebilmek dileği ile.

Lisans ve Lisansüstü derslerin içerikleri üniversitenin bilgisunar ortamında bulunmaktadır. Hangi dersin içeriği hakkında bilgiye ulaşmak isterseniz lisans ve lisansüstü bağlantılarını tıklayarak dersler hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Her derse özgü ve bölüm ders programında yer almayan açıklamalar ile bazı önerilerimi, ilgili dersi tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üçüncü seçenek ise üst sınıfların size anlatacağı çoğunluğu doğru ve sempati dolu hikayeler. Ama yukarıdaki ilk ikisi öneriyi temel almanız daha uygun olur.