DERS

Lisans ve Lisansüstü derslerin içerikleri üniversitenin bilgisunar ortamında bulunmaktadır. Hangi dersin içeriği hakkında bilgiye ulaşmak isterseniz lisans ve lisansüstü bağlantılarını tıklayarak dersler hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Her derse özgü ve bölüm ders programında yer almayan açıklamalar ile bazı önerilerimi, ilgili dersi tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üçüncü seçenek ise üst sınıfların size anlatacağı çoğunluğu doğru ve sempati dolu hikayeler. Ama yukarıdaki ilk ikisi öneriyi temel almanız daha uygun olur.