Bitki Ekolojisi ve Coğ. (BYL 402)

Bitki ekolojisinin yaşamsal değerini ve araştırma potansiyelini öne çıkaran bu derste, bitkisel yaşama etki eden çevresel etmenler, yaşam spektrumu ve bileşenleri ile birey, populasyon tür ve daha üst düzey yaşamsal birimlerin etkileşimi tartışılmaktadır. Geleneksel laboratuvar programına eklediğimiz beş yeni uygulama il daha güncel ve ilginç hale getirilen uygulamalar doğanın ve bitki-çevre ilişkisinin daha iyi anlaşılmasına hizmet etmektedir.