Türk Bilimine yön verenler-1

Prof. Dr. İhsan Çalış tarafından verilecek seminer, Biyoloji Bölümü Altan Günalp Seminer Salonu’nda gerçekleşecektir.

Yaşamının yarım yüzyılını, bitkilerin kimyasını aydınlatmaya adamış olan Çalış, bu zamanın biriktirdiklerinin özetini sunacaktır.