MOBİS


MOBİS (Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı): H. Ü. Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim dalında, bitki sistematiği alanında moleküler yöntemleri de kullanarak çalışma yapmak için kurulmuş (2016) bir laboratuvardır. Burada yürüyen projeler ve MOBİS hakkında daha ayrıntılı bilgiye kendi bilgisunarının bağlantısı tıklanarak ulaşılabilir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER

MOBİS olanakları ya da diğer projeler kapsamında birlikte çalıştığımız, danışmanlığımda Yüksek Lisans (MSc) ya da Doktora (PhD) yapmış/devam eden arkadaşlarıma da bu birim altında bağlantı verilmiştir.

MOBİS‘te devam eden çalışmaların hemen tamamı çeşitli projeler desteği ile sürmekte ve laboratuvar çalışmalarına, seçilmiş lisans öğrencilerimiz de katılabilmektedir. Gelişmiş ülke üniversitelerinde lisans öğrencileri laboratuvarların en temel çalışanlarıdır. Lisans öğrencilerini MOBİS çalışmalarına katmanın en önemli amacı, geleceğin bilim insanlarına kendilerini geliştirme olanağı sunmaktır.