analsexizle -sik - türk porno türk - fake taksi porno - türk porno - türk porno - yaşlı porno anal - liselisex - porn-pornolar--sex

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Duyurular

XVIII International Botanical Congress.
Nomenclature Section

You are here: Home HASBAHÇE Kuruluş

Hasbahçe Kuruluş

Yazdır

Botanik Bahçelerinin ülkemizdeki geçmişi, batı ya da bazı Uzak Doğu ülkelerinde olduğu gibi çok eskilere gitmez. Osmanlı saraylarına ait bahçelerin, batıda krallık korumasında kurulan Botanik bahçelerinde olduğu gibi, bilimsel kullanımı da söz konusu olmamıştır.

Türkiye Florası’nın ülkemizde sistematik botanik çalışmalarına yaptığı etkinin benzerini, botanik bahçeleri için de söyleyebiliriz. Son yirmi yılda, sistematik botanik çalışanın olduğu hemen her yerde bir botanik bahçesi kurma çabaları olmuştur.

TARİHÇE: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE  GEOFİT BAHÇESİ

Hacettepe Üniversitesinde bilimsel anlamda ilk botanik bahçesi kurma girişimi, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’nin Ekonomik Değer Taşıyan Geofitleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar” isimli proje ile olmuştur. Bu proje girişimi rahmetli Doç. Dr. Hasan Peşmen tarafından başlatılmış, ancak vefatı üzerine, Dr. Tuna Ekim tarafından sürdürülmüştür (Ekim 1991). Projede Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. S. Erik ve Dr. A. Güner görev almışlardır. Bu proje kapsamında toplanan bitkilerin herbaryum örnekleri HUB’a yerleştirilmiş ve toprak altı organları da Beytepe yerleşkesinde kurulan Soğanlı Bitkiler Bahçesi’ne dikilmiştir.

Bu projenin sonuç raporundan da anlaşıldığı gibi, asıl amaç Geofit bahçesi kurma değildir. Her araştırıcı topladığı örneğe kendi numarasını vermiş, örnekler bahçeye bu numaralarla dikilmiştir. (Ekim ve diğ. 1991).

Üniversitemizde bu proje kapsamında seranın oluşturulması, buraya dikilen bitkiler, yapılan dikim ve bakım işlemleri ve örneklerin sonunun ne olduğu konusunda yazılı bir belgeye ulaşamadık. Buna rağmen, yaşayan hocalarımız ve meslektaşlarımızdan duyduklarımızı yazılı hale getirmenin gelecekte önem kazanabileceğini düşünüyoruz. Ancak bugün, o zaman kurulan seradan ne canlı bitki örneği nede başka bir şey kalmamıştır.

İKİNCİ BOTANİK BAHÇESİNİN BAŞLANGICI (1992)

Biyoloji bölümü önüne küçük bir giriş bahçesi Doç. Dr. Adil Güner’in kişisel çabaları ile 1990’lı yılların başında kurulmuştu. Daha sonra bu minik bahçenin başka bir şekilde düzenlenmesine karar verilince, tüm geofitlerin söküleceği ve bitkilerin eğer sistematikçiler için önemi varsa buradan alınması bildirildi.

Değişik anabilim dallarından gönüllü akademisyen ve öğrencilerin de iş desteğiyle Biyoloji bölümü blokları arasında kullanılmayan bir alan Dönmez’in insiyatifiyle Botanik Bahçesi yapıldı (1992).

Daha önceki Soğanlı Bitkiler Bahçesi’ne ait hiçbir kayıt olmaması önemli bir eksiklikti. Burada kurulacak bahçe için elden geldiğince tüm kayıtların tutulmasına özen gösterildi. Bölümün girişindeki bahçeden, yeni bahçeye aktarılan tüm geofitlerin kayıtları tutuldu. Ancak bunlara ait herhangi bir bilgi olmadığı için, tamamını A. Güner’in getirip diktiği varsayımından hareketle, bitkiyi toplayan olarak A. Güner ismi verildi.

Yeni Geofit bahçesine dikilen bitkilerin aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde dikilmesi ve izlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bitki ismi

Dikim Formu

Dikim Tarihi

Toplandığı yer

Yükseklik

Toplayan-No/Diken

Sonuç

Gözlem tarihi

GEOFİT BAHÇESİNİN BİTKİ KAYNAĞI

1- Türkiye Pruneae Tribusu Revizyonu (A. Dönmez’in doktora çalışması); Bu çalışma kapsamında çimlendirilen Prunus, Amygdalus ve Cerasus taksonlarına ait fidanlar yetişmektedir. Bu proje kapsamında çok sayıda örnek bahçeye kazandırılmıştır.

2- Türkiye’nin Endemik Bitkileri Projesi (Hacettepe Üniversitesinden Ali Dönmez ve Haşim Altınözlü bu projede görev almıştır); Bu proje kapsamında değişik taksonomik gruplardan örnekler bahçeye dikilmiştir.

3- Türkiye İris Cinsinin Polen Morfolojisi (Emel Oybak-Dönmez Araştırma projesi); İris cinsine ait çeşitli örnekler bahçeye dikilmiştir.

4- Bazı İridaceae ve Amaryllidaceae Üyelerinin Polen Morfolojisi (Serap Işık’ın Doktora çalışması).

5- Belli bir proje kapsamında olmasa da Botanik Anabilim dalı personeli, öğrenciler ve diğer araştırıcılardan hediye alınan örnekler bahçeye dikilmiştir.

GEOFİT BAHÇESİNİN BAKIMI VE KORUNMASI

Botanik bahçesine dikilen bitkilerin mümkün olduğunca düzenli kayıtları tutulmaya çalışılmıştır. Bölüm başkanlığının bu alanı bize Botanik Bahçesi olarak ayırmış olmasına rağmen, başka insanlar rasgele başka bitkiler, hatta Fındık öbekleri dikmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında alanın kontrolü bizlerin dışında başka insanların müdahalesine açık tutulmuştur.

Biyoloji bölümü binası blokları arasında bulunan bu bahçe halen yaşamını sürdürmektedir. Dikilmiş bitkilerden önemli bir kısmı gelişmiştir. Ancak bunlardan bazıları zamanla kaybolmuş, bazıları da vejetatif gelişimini sürdürmesine rağmen çiçeklenme ve meyve oluşumu evresine ulaşamamıştır.

YENİ BİR GİRİŞİM: HASBAHÇE (2006)

Hacettepe Üniversitesi Herbaryumunun (HUB) fiziksel alt yapısını ve içeriğini güçlendirmek amacıyla yeni bir proje başlatılmıştır (Dönmez ve diğ. 2005). HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HERBARYUMU’NUN (HUB) EKONOMİK ÖNEMİ OLAN GEOFİTLER VE ULUSLARARASI BİTKİLERCE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ isimli proje H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmektedir.

Hacettepe Üniversitesinde bilimsel anlamda ilk botanik bahçesi kurma girişimi, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’nin Ekonomik Değer Taşıyan Geofitleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar” isimli proje ile olmuştur. Projede Hacettepe Üniversitesi’nden A. Güner ve S. Erik görev almışlardır. Bu proje kapsamında toplanan bitkilerin herbaryum örnekleri HUB’a yerleştirilmiş ve toprak altı organları da Beytepe yerleşkesinde kurulan Soğanlı Bitkiler Bahçesi’ne dikilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Herbaryumunun (HUB) fiziksel alt yapısını ve içeriğini güçlendirmek amacıyla yeni bir proje başlatılmıştır (Dönmez ve diğ. 2005). HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HERBARYUMU’NUN (HUB) EKONOMİK ÖNEMİ OLAN GEOFİTLER VE ULUSLARARASI BİTKİLERCE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ isimli proje H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmektedir.

Doç. Dr. Ali A. Dönmez (Proje Yürütücüsü)

Z. Y. Müh. Mehmet DUYUM (H. Ü. Peyzaj Müdürü-Yardımcı Araştırıcı)

Prof. Dr. Sadık ERİK (Yardımcı Araştırıcı)

Yrd. Doç. Dr. Birol MUTLU (Yardımcı Araştırıcı)

Uzm. Haşim ALTINÖZLÜ (Yardımcı Araştırıcı)

Dr. Serap IŞIK (Yardımcı Araştırıcı)

Arş. Gör. Burcu TARIKAHYA (Yardımcı Araştırıcı)

Bu proje kapsamında peyzaj Müdürlüğü ile birlikte uygun bir yer, araziden getirilen toprakaltı organların dikimi için kullanılacaktır. Daha sonra Üniversitenin Beytepe yerleşkesinde uygun alanlar bu bitkilerin ikinci dikim yerleri olarak kullanılacaktır.

İkincil Dikim Alanları: Yerleşke içinde insanların bitkileri görüp inceleyebileceği, ancak bitkilerin kısmen de olsa korunduğu özel yerlerdir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek işler henüz başlangıç aşamasındadır.

Botanik Bahçesin yaşamının sürdürülmesi ve zenginleştirilmesi, kurulmasından çok daha zor bir iştir. Geniş zaman dilimine yayılan bu süreç, kurumsallaşmış bir yönetim, parasal gelir, çalışanların ilgisi, kullanıcılarının bilinçli ve buraları sahiplenmiş olmaları gibi daha bir çok özellik gerektirmektedir.

EĞİTİME YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Hangi yönetim kademesi ya da akademik unvan olursa olsun botanik bahçesinin önemini bilme, sahiplenme ve iyileştirme bilinci temeldir. Bu bilinç ancak eğitimle olur. Bu düşünceden hareketle sorumlusu olduğum her laboratuvarda, özellikle bahar dönemleri mutlaka öğrenciler toplu olarak mini botanik bahçesine götürülüp tanıtılmıştır. Ancak bu bahçenin gerçek bir bahçe olmadığı, nasıl olması gerektiği ve bu konuda kendilerine de sorumluluk düştüğü hatırlatılmıştır.

Beytepe yerleşkesinde yaşayanların bitkilere ilgisini uyandırmak amacıyla 1994 yılında meraklı öğrenci ve gönüllü akademisyenlerin desteğiyle, ağaç ve çalılara isim etiketleri asılmıştır. Bu etiketler zamanla koparılmış ve kaybolmuşlardır.

Daha sonra, 2005 yılında “Ağaçlara Kimlik Dağıtma” etkinliği daha organize ve öğrencilerin geniş katılımı ile yeniden başlatılmıştır. Bu etkinlik Beytepe yerleşkesinde bulunan çok farklı insan grupları ve değişik idari kademelerden ilgi görmüştür. Biyoloji öğrencilerinin çevreye ilgileri, bu konuda sorumluluk üstlenmeleri ve bitki sistematiği dersine yaklaşımları da olumlu bir gelişim göstermiştir.

BEYTEPE'DE BİTKİLERE İSİM ETİKETİ TAKMA ETKİNLİĞİ

Bu etkinliğin amacı:

1- Beytepe’de yetişen ağaç ve çalılara Türkçe ve Latince isimleri takılarak bu bitkilerin insanlar tarafından tanınması.

2- İnsanların çevrelerine ve bitkilere dikkatlerinin çekilmesi.

3- İsimleri bilinen bitkilerin diğer özelliklerinin de incelenmeye başlanması.

4- İsim etiketi takılı bitkilerden hareketle başka yerlerdeki bitkilere de ilginin artması.

5- Beytepe yerleşkesinde bulunan Anaokulu ve İlköğretim öğrencilerinin bitkilere ve doğaya olan ilgilerinin artırılması. Anaokulu görevlileri bu etkinliğin içinde daha etkin yer alma isteklerini belirtmişlerdir.

6- Beyetepe’de kültürel yaşama başka bir boyuttan katkı sağlama.

7- Anakara’da, bir olasılıkla da Türkiye’deki tüm Üniversite yerleşkelerinde bu boyutta bir isimlendirme ve tüm yerleşke yaşayanlarını etkinliğin içine davet eden  bir çalışma yoktur. Biz Hacettepe’liler böyle bir etkinliğin ilk uygulamasını başarabilir, diğer park, bahçe ve Üniversite yerleşkelerine isimlendirmede öncülük edebiliriz.

Beytepe yerleşkesinde bulunan ağaç ve çalılara isim etiketlerinin asılması etkinliği zamanla genişletilerek sürdürülecek en önemli etkinliktir. Çünkü temelinde eğitim yatmaktadır. Beytepe yerleşkesi ve Üniversitemizde belki de bizlerin başaramadığını başaracak gençler burada yetişecek, gerekli bilinç ve  ortak iş yapma alışkanlığı bu etkinliklerle kazanılacaktır.

SONUÇ

1- Hacettepe Üniversitesi’nde yaklaşık 25 yıl süren bu botanik bahçesi oluşturma etkinliklerin şimdiki zaman itibarı ile sonucu sözünü ettiğimiz minik bahçedir. Oysa Türkiye’de örnek ve tür sayısı bakımdan 3. sırada, altyapı ve düzenli işleyiş bakımından muhtemelen en iyi konumda olan HUB’un, iyi çalıştırılan bir botanik bahçesi ve laboratuvar sistemi ile desteklenmesi daha uygun olurdu.

2- Bahçeye dikilen bitkilerin sürgün verme, çiçeklenme meyve bağlama gibi yaşamsal gelişimleri düzenli olarak incelenip zamana bağlı olarak kayıtlarının tutulması planlanmıştı. Ancak bu kayıtlar tutulamamıştır.

3- Hacettepe Üniversitesinde harcanan bu çabalar, aslında kişisel çabalardır. Elde edilen sonuç çok ta başarılı sayılmaz. Oysa botanik bahçesi kurma çok daha kapsamlı olmalı, buranın kendine ait bir bütçesi, çalışan personeli olmalıdır. Diğer yandan buranın işletilmesi ve eğitim amaçlı kullanımı da kişisel çabaların ötesinde kurumsal bir yapılanmayı gerektirir.

4- Botanik Bahçesi mini bir bahçe olmasına rağmen yılın hemen her döneminde doğadan toplanmış bir örneği çiçekte görme olanağı vardır. Bu nedenle boyutu ne olursa olsun, tüm zorluklarına rağmen bu çabadan geri adım atılmamalıdır.

5- Tüm bunlara rağmen, Biyoloji eğitiminin yapıldığı her yerde boyutu ne olursa olsun belli bir alan Botanik Bahçesi olarak ayrılmalıdır. Araziden toplanan örneklerin kısmen de yaşatılması, öğrencilere doğa koruma bilincinin verilmesi, deneysel çalışmalarda botanik bahçelerinin öneminin vurgulanması ve diğer amaçlarla bir isim tabelası ile de olsa dikkatlerin bu konuya çekilmesinde yarar vardır.

KAYNAKÇA

1- Dönmez, A. A., Duyum, M., Erik S., Mutlu, B., Altınözlü, H., Işık, S., Tarıkahya B. (2005). HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HERBARYUMU’NUN (HUB) EKONOMİK ÖNEMİ OLAN GEOFİTLER VE ULUSLARARASI BİTKİLERCE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi.

2- Ekim, T., Koyuncu, M., Güner, A., Erik, S., Yıldız, B., Vural, M. 1991. Türkiye’nin Ekonomik Değer Taşıyan Geofitleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar.  T.O.K.B. Orman Genel Müdürlüğü Yayını. 111 sayfa.

3- Ekim, T., ve diğerleri. 1998. Türkiye’nin Endemik Bitkileri Projesi Sonuç Raporu. TÜBİTAK-TBAG/DPT-Ç-SEK-4. ANKARA.

4- İsimsiz. H. Ü. Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Geofit Bahçesi Dosyası.